084.511.23.23

  • Phụ Tùng Air Blade

  • Địa chỉ : Số 88 Tổ 8 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

    Điện thoại : 093 452 0290

  • Website : http://scard.vn

1. AIR BLADE - KVGF ( sản xuất năm 2007 )
 

2. AIR BLADE - KVGJ ( sản xuất năm 2008 ) 


 

3. AIR BLADE REPSOL - KVGJ ( sản xuất năm 2008 ) 


 

4. AIR BLADE FI - KVGM ( sản xuất năm 2008 ) 

5. AIR BLADE FI REPSOL - KVGM ( sản xuất năm 2008 )


 

6. AIR BLADE MAGNET - KVGR ( sản xuất năm 2010) 


 

7. AIR BLADE FI STD - KVGS ( sản xuất năm 2011 )

 


 

8. AIR BLADE FI SPORT - KVGS ( sản xuất năm 2011 ) 


 

9. AIR BLADE FI MAGNET - KVGS ( sản xuất năm 2011 )