084.511.23.23

  • Phụ tùng Click

  • Địa chỉ : Số 88 Tổ 8 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

    Điện thoại : 093 452 0290

  • Website : http://scard.vn

1. CLICK KVBG ( sản xuất năm 2006 )


2. CLICK KVBN ( sản xuất năm 2008 )

3. CLICK PLAY KVBN ( sản xuất năm 2008 )


4. CLICK KVBY ( sản xuất năm 2008 )


5. CLICK PLAY KVBY ( sản xuất năm 2002 )