084.511.23.23

  • Phụ tùng SH

  • Địa chỉ : Số 88 Tổ 8 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

    Điện thoại : 093 452 0290

  • Website : http://www.scard.vn

1. SH 125/150 ( sản xuất năm 2009 )