084.511.23.23

  • Phụ tùng Super Dream

  • Địa chỉ : Số 88 Tổ 8 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

    Điện thoại : 093 452 0290

  • Website : http://scard.vn

1. SUPER DREAM KFVN ( sản xuất năm 2001 )


2. SUPER DREAM KFVW - SUPER ( sản xuất năm 2003 )

  
 

3. SUPER DREAM KFVY - SUPER ( sản xuất năm 2004 )

 

4. SUPER DREAM KFVZ - STD ( sản xuất năm 2007 )


 

5. SUPER DREAM KVVA - STD+ ( sản xuất năm 2007 )


 BẢNG MÃ PHỤ TÙNG XE SUPER DREAM