084.511.23.23

  • Phụ tùng Wave Alpha

  • Địa chỉ : Số 88 Tổ 8 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

    Điện thoại : 093 452 0290

  • Website : http://scard.vn

1. Wave KRSA ( sản xuất năm 2002 )


 

 
 

2. Wave KRSM ( sản xuất năm 2003 )

 


 

 
 

3. Wave a+ KRSR ( sản xuất năm 2004 )

  

 

  

4. Wave alpha KTLK ( sản xuất năm 2004 )

 


 


 
 

5. Wave alpha ZX - KTLK ( sản xuất năm 2004 )

 


 

 
 

6. Wave REPSOL - KTLN ( sản xuất năm 2006 )

 


 

 
 

7. Wave alpha - KTLN STD ( sản xuất năm 2006 ) 

8. Wave1- KTLZ ( sản xuất năm 2006 )

 

 
 

9. Wave alpha- KVRL ( sản xuất năm 2007 ) 
        

 

         
 

10. Wave alpha- KVRP ( sản xuất năm 2007 )
 

 
 

11. Wave alpha- KWYG ( sản xuất năm 2008 )
 

 
 

12. Wave alpha- KWYK ( sản xuất năm 2008 )  

13. Wave alpha- KWYM ( sản xuất năm 2010 )