084.511.23.23

  • Phụ Tùng Wave RS

  • Địa chỉ : Số 88 Tổ 8 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

    Điện thoại : 093 452 0290

  • Website : http://scard.vn

 

1. Wave RS - KTLN ( sản xuất năm 2005 )  
 

2. Wave RS - KVRL ( sản xuất năm 2006 ) 
 

 
 

3. Wave RS Phanh đĩa - KVRP ( sản xuất năm 2007 ) 


 

4. Wave RS Vành đúc - KVRP ( sản xuất năm 2007 ) 
 

 
 

5. Wave RS Phanh đĩa Y1 - KVRV ( sản xuất năm 2008 ) 

 

6. Wave RS Vành đúc - KVRV ( sản xuất năm 2008 ) 

 

  

7. Wave Repsol - KVRV ( sản xuất năm 2008 ) 
 

 
 

8. Wave RS Phanh đĩa - KWYG ( sản xuất năm 2008 ) 


 


9. Wave RS Vành đúc - KWYG ( sản xuất năm 2008 ) 
 

 


 

10. Wave RS 110 - KWWG ( sản xuất năm 2008 ) 


11. Wave RS  - KWWR ( sản xuất năm 2008 ) 
12. Wave RS - KWWZ ( sản xuất năm 2008 )