084.511.23.23

  • Phụ Tùng Wave RSX

  • Địa chỉ : Số 88 Tổ 8 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

    Điện thoại : 093 452 0290

  • Website : http://scard.vn

1. Wave RSX 110 - KWWJ ( sản xuất năm 2009 ) 

2. Wave RSX 110 (KO3) ( sản xuất năm 2011 )